Home»Bez kategorii»Informacje ogólne

KOMUNIKAT NR 1

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

zapraszają na:

II Ogólnopolską Konferencję

 „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa”

Katowice, 7 kwietnia 2016 roku

 

Organizowana konferencja to pokłosie zeszłorocznego, naszego wyjątkowego spotkania, rozpoczynającego interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin, wchodzących w skład nauk społecznych i humanistycznych. W tym roku chcemy się skoncentrować na szeroko rozumianych zagadnieniach włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Celem konferencji, podobnie jak w zeszłym roku, jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi.

Jej walorem ma być integrowanie polskiego środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień. Cieszymy się, że będziemy mogli zaprezentować nasze pierwsze, wspólne efekty działań wynikłych z ubiegłorocznej współpracy. Dziękujemy za wszystkie pomysły i zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji!

dr hab. Małgorzata Dobrowolska –Przewodnicząca Komitetu Naukowego

dr Marta Stasiła-Sieradzka –Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce konferencji:

CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice

 

Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych:

  • Czasopismo Psychologiczne (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 4 pkt., poz. 461)
  • „Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt, poz. 2062)
  • „Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 5 pkt., poz. 1754)
  • „Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne Humanum” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 5 pkt, poz. 1401)
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
    w Polsce. Lista B, 7 pkt., poz. 2490)
  • Praca Socjalna (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt., poz. 1666)

Artykuły powinny zostać przesłane do 30.04.2016 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego.

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników: 350 zł. Opłatę należy uiścić do 31.01.2016.

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ODDZIAL W KATOWICACH Ul. A. Mickiewicza 3

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 2”, nazwisko i imię uczestnika

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

 

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 grudnia 2015 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://www.nsih.pl/).

 

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

dr Marta Stasiła- Sieradzka marta.stasila-sieradzka@us.edu.pl

dr hab. Małgorzata Dobrowolska malgorzata.dobrowolska@us.edu.pl

 

Bieżące informacje dotyczące organizacji konferencji znajdziecie Państwo na stronie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, w zakładce NAUKA (http://www.ip.us.edu.pl/).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontakt

Chcesz zostać prelegentem? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Instytut Psychologii ul. M. Grażyńskiego 53
Katowice, 40-126 - Polska

Email