Home»Bez kategorii»Publikacje pokonferencyjne

Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych:

  • Czasopismo Psychologiczne (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 4 pkt., poz. 461)
  • „Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt, poz. 2062)
  • „Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 5 pkt., poz. 1754)
  • „Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne Humanum” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 5 pkt, poz. 1401)
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 7 pkt., poz. 2490)
  • Praca Socjalna (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt., poz. 1666)

Artykuły powinny zostać przesłane do 30.04.2016 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontakt

Chcesz zostać prelegentem? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Instytut Psychologii ul. M. Grażyńskiego 53
Katowice, 40-126 - Polska

Email