Home»Entries posted by admin

Opłaty konferencyjne

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników: standardowa: 300 zł, studenci i doktoranci: 150 zł Wpłaty: ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAL W KATOWICACH Ul. A. Mickiewicza 3 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne”, nazwisko i imię uczestnika Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu. W przypadku chęci otrzymania faktury […]

Informacje ogólne

KOMUNIKAT NR 1   Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Psychologii Pracy i Organizacji zapraszają na: I Ogólnopolską Konferencję  „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa” Katowice, 19 czerwca 2015 roku   Konferencja ta planowana jest jako cykliczne, coroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcie naukowe, organizowane pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i […]

Publikacje pokonferencyjne

Forma upowszechnienia artykułów naukowych: Czasopismo Psychologiczne (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 4 pkt., poz. 461) „Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt, poz. 2062) „Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. […]

Wymogi edytorskie

Poniżej zamieszczamy wymogi edytorskie dla odpowiednich tytułów naukowych: Czasopismo Psychologiczne (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 4 pkt., poz. 461) Wymogi edytorskie „Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt, poz. 2062) Wymogi edytorskie „Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon” (Czasopismo […]

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Instytut Psychologii ul. M. Grażyńskiego 53
Katowice, 40-126 - Polska

Email