Home»Bez kategorii»Informacje ogólne

KOMUNIKAT NR 1

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

zapraszają na:

I Ogólnopolską Konferencję

 „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy

na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”

Katowice, 19 czerwca 2015 roku

 

Konferencja ta planowana jest jako cykliczne, coroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcie naukowe, organizowane pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy”. W pierwszym roku, rozpoczynającym interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin, wchodzących w nauk społecznych i humanistycznych, koncentrować się będzie na poszukiwaniu instrumentów zaradczych dla rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi. Planowana na 2015 rok edycja, w związku ze zmianami demograficznymi, organizowana jest w trosce o starzejące się społeczeństwo.

Jej walorem ma być integrowanie polskiego środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień.

Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji!

dr hab. Małgorzata Dobrowolska –Przewodnicząca Komitetu Naukowego

dr Marta Stasiła-Sieradzka –Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce konferencji:

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego – Aula im. Józefa Pietera

  1. M. Grażyńskiego 53

40-126 Katowice

 

Przewidywana forma upowszechnienia wyników konferencji:

  • numer specjalny czasopisma „Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt., poz. 2062)
  • numer specjalny czasopisma „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 5 pkt, poz. 1754)
  • numer specjalny czasopisma „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 5 pkt, poz. 1401)
  • numer specjalny Czasopisma Psychologicznego (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 4 pkt., poz. 461)

Artykuły powinny zostać przesłane do 30.06.2015 roku i nie powinny przekraczać objętości 1,5 arkusza (60 tysięcy znaków razem ze spacjami), wliczając w to bibliografię, tabele, ryciny oraz przypisy. Teksty składane do druku powinny spełniać standardy edytorskie American Psychological Association, zawarte w VI wydaniu APA Manual (strona internetowa http://www.apastyle.org). Dotyczy to struktury tekstu, cytowania statystyk, cytowania bibliografii, sposobu sporządzania tabel, oraz graficznej prezentacji wyników.  Teksty powinny być napisane w edytorze Word. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego.

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników:

  • standardowa: 300 zł,
  • studenci i doktoranci: 150 zł

Wpłaty:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ODDZIAL W KATOWICACH

Ul. A. Mickiewicza 3

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne”, nazwisko i imię uczestnika

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu. W przypadku chęci otrzymania faktury wystawionej na instytucję (np. uniwersytet), płatności dokonać musi ta właśnie instytucja.

 

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2015 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w zakładce NAUKA http://www.ip.us.edu.pl/).

 

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

dr Marta Stasiła- Sieradzka

marta.stasila-sieradzka@us.edu.pl

dr hab. Małgorzata Dobrowolska

malgorzata.dobrowolska@us.edu.pl

 

Bieżące informacje dotyczące organizacji konferencji znajdziecie Państwo na stronie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, w zakładce NAUKA (http://www.ip.us.edu.pl/).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Instytut Psychologii ul. M. Grażyńskiego 53
Katowice, 40-126 - Polska

Email