Home»Entries posted by admin

Opłaty konferencyjne

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników: 350 zł. Opłatę należy uiścić do 31.01.2016. Wpłaty prosimy dokonać na konto: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAL W KATOWICACH Ul. A. Mickiewicza 3 Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 3”, nazwisko i imię uczestnika Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

Publikacje pokonferencyjne

Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych: Czasopismo Psychologiczne (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 4 pkt., poz. 461) „Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt, poz. 2062) „Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w […]

Wymogi edytorskie

Poniżej zamieszczamy wymogi edytorskie dla odpowiednich tytułów naukowych: Czasopismo Psychologiczne (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 4 pkt., poz. 461) Wymogi edytorskie „Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt, poz. 2062) Wymogi edytorskie „Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon” (Czasopismo […]

Kontakt

Chcesz zostać prelegentem? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Instytut Psychologii ul. M. Grażyńskiego 53
Katowice, 40-126 - Polska

Email