Home»Bez kategorii»Informacje ogólne

KOMUNIKAT NR 1

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

zapraszają na:

III Ogólnopolską Konferencję

 „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb
i zjawisk na rynku pracy”

Katowice, 8 kwietnia 2016 roku

 

Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji związanej z trudnościami i poprawą monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy, reprezentantów dyscyplin, wchodzących w skład nauk społecznych i humanistycznych.

Konferencja ta jest wynikiem wieloletnich zainteresowań Organizatorek, zgłoszonych przez Państwa potrzeb oraz priorytetów nowej perspektywy unijnej 2014-2020, która stwarza możliwości finansowania badań, podejmowanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej, szansę wymiany myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami na rynku pracy. Została wyodrębniona jako osobne, zamknięte przedsięwzięcie z uwagi na jej specyficzny i wąski obszar zagadnień – jako kolejne – trzecie nasze spotkanie naukowe.

Dziękujemy za wszystkie sugestie i zgłoszenia. Witamy w gronie Referentów i Autorów. Prosimy o sfinalizowanie pozostałych formalności związanych z uczestnictwem i publikacją artykułów.

dr hab. Małgorzata Dobrowolska –Przewodnicząca Komitetu Naukowego

dr Marta Stasiła-Sieradzka –Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce konferencji:

CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice

 

Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych:

  • Czasopismo Psychologiczne (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 4 pkt., poz. 461)
  • „Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt, poz. 2062)
  • „Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 5 pkt., poz. 1754)
  • „Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne Humanum” (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 5 pkt, poz. 1401)
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 7 pkt., poz. 2490)
  • Praca Socjalna (Czasopismo punktowane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Lista B, 6 pkt., poz. 1666)

Artykuły powinny zostać przesłane do 30.04.2016 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego.

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników: 350 zł. Opłatę należy uiścić do 31.01.2016.

 

Wpłaty prosimy dokonać na konto: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ODDZIAL W KATOWICACH Ul. A. Mickiewicza 3

Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 3”, nazwisko i imię uczestnika

Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

 

Rejestracja:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 grudnia 2015 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http://www.nsih.pl/).

 

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

dr Marta Stasiła- Sieradzka marta.stasila-sieradzka@us.edu.pl

dr hab. Małgorzata Dobrowolska malgorzata.dobrowolska@us.edu.pl

 

Bieżące informacje dotyczące organizacji konferencji znajdziecie Państwo na stronie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, w zakładce NAUKA (http://www.ip.us.edu.pl/).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Kontakt

Chcesz zostać prelegentem? Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Instytut Psychologii ul. M. Grażyńskiego 53
Katowice, 40-126 - Polska

Email